Picture atmosphere

RESCUE DIVER

 

הצגה כללית
קורס הצלה ומצבי חרום מיועד לצולל, אשר רוצה לרכוש את המיומנויות הנחשבות לחשובות ביותר בצלילה הספורטיבית. צולל הצלה הוא צולל אשר מסוגל לסייע לזולתו ומסוגל להתמודד עם מצבי חרום בצלילה ובכלל. מיומנות בהצלה ובמצבי חרום דורשת תירגולים חוזרים רבים. בנוסף לתירגולי המים ושיעורי הכיתה, משתלמים החניכים בהחייאת יחיד.

מטרת הקורס
בסוף הקורס יהיו החניכים מסוגלים לזהות ולהעריך מצבי חרום בצלילה, לעזור לעצמם במצב חירום, לעזור לצולל בפניקה מבלי להפגע, לבצע הצלה של צולל חסר הכרה, לבצע החייאת יחיד ולתת טיפול בחמצן.

 

משך הקורס
יומיים.

 

נושאי הלימוד
1. מצבי חרום בצלילה - שיעורי כתה
2. עזרה עצמית - תרגול מעשי
3. החייאה - תרגול מעשי
4. טיפול בחמצן - תרגול מעשי
5. עזרה לצולל בפניקה - תרגול מעשי
6. הצלת צולל חסר הכרה - תרגול מעשי
7. צולל נעדר - שיעור כתה ותרגול מעשי

 

תנאי קבלה
צולל בדרגת שני כוכבים או דרגה מקבילה מארגון אחר.

 

 לקריאה נוספת, כנסו ל"הצילו"- מאמר מצויין של לירון תירוש על מצבי חירום והצלה